چگونگی نزول قرآن کریم | آموزش علوم قرآنی

نزول قرآن کریم در رابطه با اينكه قرآن كريم چگونه نازل شده ‌است، در قرآن كريم دو دسته آيات مشاهده‌ می‌شوند: دسته اول: آياتي هستند كه از آنها نزول تمام قرآن بصورت يكجا و يك مرتبه نازل شده است كه اين آيات عبارتند از: • إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (ما آن را در شب…

آموزش علوم قرآنی

علوم قرآني چيست؟ قرآن یگانه کتاب آسمانی است که از آغاز نزول تا کنون و برای همیشه سلامت و اصالت خویش را حفظ نموده و خواهد نمود. بحث و مطالعه در این کتاب آسمانی یک ضرورت انکار ناپذیر برای هر مسلمان است. بحث‏هایی كه برای شناخت قرآن و پی بردن به شئون مختلف آن است…