مجموعه بیت القرآن از سال ۱۳۹۰ فعالیت های خود را در قالب گروه های ختم قرآن کریم و کانالهای آموزش قرآن کریم در شبکه های اجتماعی شروع کرده است و اکنون با گسترش حیطه فعالیت خود در پیامرسانهای سروش ، اینستاگرام ، واتساپ و غیره فعالیت قرآنی دارد.

در سال ۱۳۹۹ و با توجه به ضرورت فعالیت گسترده در فضای اینترنتی اقدام به تاسیس سایت اختصاصی بیت القرآن در اینترنت نمودیم وان شاالله با تمام توان در مسیر رشد و توسعه فرهنگ قرآنی کشور قدم برخواهیم داشت.